okłądka 1 2020
De Securitate et Defensione
O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 1(6)/2020

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY

Andrzej GLEN
Wartości bezpieczeństwa podmiotu

Henryk ĆWIĘK
Rola wywiadu w rozpoznaniu zagrożeń bezpieczeństwa Polski. Wybrane problemy

Tadeusz Józef KĘSOŃ
Planowanie obronne i cywilne w Polsce – uwarunkowania prawne a proces realizacji

Marian KOPCZEWSKI, Paweł SZMITKOWSKI
Civil Defense in Poland - Transformation Process after 1989, Current State and Modernization Proposals

Piotr KOLMANN
Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym

Maciej MARSZAŁEK
Przyszłe wojny. Zarys problemu

Renata TARASIUK
The Geocultural Conditions of Polish-Israeli Diplomatic Relations

Aldona Maria PIWKO
Muzułmański terroryzm w Europie. Radykalizacja poglądów religijnych wśród migrantów z Bliskiego Wschodu

Mariusz SOKOŁOWSKI
Między wolnością a bezpieczeństwem – społeczne i prawne skutki zamachów terrorystycznych w Europie początku XXI wieku

Krzysztof DANIELEWICZ
Sytuacja bezpieczeństwa państw Sahelu oraz perspektywy jej rozwoju

Leszek PAWLIKOWICZ
Ctruktury KGB na Bliskim Wschodzie w latach 1954-1991. Retrospekcja i jej współczesne implikacje

Dorota DOMALEWSKA, Ilona URYCH
Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK
Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa

Nina ISZCZENKO, Jacek ZIELIŃSKI
Продовольственная безопасность-фактор геополитической стабильности и устойчивого развития государств

Ljubow Juriewna LARINA
Обеспечение транспортной безопасности уголовно-правовыми средствами: опыт Польши и России

Grzegorz KOZŁOWSKI
Recenzja monografii Mariusza Antoniego Kamińskiego: Obrona narodowa Republiki Estonii. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.