okładka 2 6 2020
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(6)/2020

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY
Covid-19 и предпринимательская активность: сравнительный анализ последствий и ожиданий
Galina Avdeenko, Sergey Dmitriev, Jacek Zieliński
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.01

Efficiency of Cross-border Information Exchange
Gabor Kemeny
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.02

Genomic Research and Problem of Human Identity Preservation
Tim Anisiforov, Linara Battalova, Sergey Krasheninnikov, Olga Logunova, Fedor Seryy 
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.03

Economic Security and Prevention of Money Laundering in Commercial Banks of Latvia
Andrey Surmach, Inna Stecenko
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.04

Polityka bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego na przykładzie gazociągu OPAL
Przemysław Czernicki
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.05

Zagrożenia płynące ze strony Federacji Rosyjskiej dla państw regionu Morza Bałtyckiego
Miłosz Gac 
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.06

Geopolityczny kontekst suwerenności informacyjnej Rosji w cyberprzestrzeni i jej znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan Andrzej Wendt
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.07

Blockchain Technology and National Security - The Ability to Implement a Blockchain in the Area of National Security
Wojciech Mincewicz
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.08

Polsko-ukraińska współpraca wojskowa po 1991 roku
Andrzej Sławiński
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.09

Perspektywa geopolityczna a ocena przeciwnika powietrznego
Marcin Dochniak
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.10

Interpersonal Security in Social Interactions
Janusz Ropski

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.11

Zarządzanie kryzysowe w Polsce jako specyficzne zadanie administracji publicznej realizowane na rzecz ochrony ludności
Irmina Denysiuk
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.12

Zadania obronne realizowane przez samorządy terytorialne w Polsce
Ilona Piotrowska
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.13

Potencjał organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania obronnego społeczeństwa
Grzegorz Wierzbicki
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.14

Metody działalności policji politycznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane problemy
Malwina Siewier
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 2(6):
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.15