Lista recenzentów publikacji udostępniana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

RECENZENCI

Numer 1(4)2018 i 2(4)2018
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Sztuki Wojennej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski
, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz
, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus
, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow
, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow
, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(3)2017 i 2(3)2017


Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(2)2016 i 2(2)2016

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Anna Górajek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski
, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz
, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. inż Katarzyna Rymuza
, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Piotr Senkus
, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński
, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow
, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow
, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(1)2015 i 2(1)2015

Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Arkadiusz Juncewicz, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
Dr hab. Olga Romanovskaya
, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Edukacji w Saratovie n. Wołgą, Rosja