Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik.

ISSN 2450-5005

Punktacja MNiSW - 20 pkt. zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 


Redakcja informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje umieszczone

na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).


REDAKCJA

Redaktor naczelna - dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni 
Zastępca redaktor naczelnej - dr Marta Sara Stempień
Zastępca redaktor naczelnej - mgr Damian Jarnicki
Redaktor - prof. ing. Ján Piľa, Ph.D
Redaktor - col. (ret.) dr Zdzisław Śliwa
Redaktor - doc. dr. Audrone Petrauskaite
Redaktor językowy (język polski) - mgr Urszula Piątkowska
Redaktor językowy (język angielski) - mgr Anna Kamińska, mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya
Redaktor językowy (język niemiecki) - dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
Redaktor językowy (język rosyjski) - dr Ewa Kozakmgr Aleksiej Pulik
Sekretarz redakcji - mgr Karolina Sówka, mgr Izabela Bojko


RADA NAUKOWA

Prof. Romuald Kalinowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach
Prof. Andrzej Misuk, Uniwersytet Warszawski
Płk dr hab. Tomasz Kośmider
, prof. uczelni, Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr hab. Ewa Marciniak, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mirosław Minkina
, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Płk dr hab. Andrzej Pieczywok
, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Zbigniew Sabak, prof. uczelni, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr Robert Gawłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Dr hab. Aslan Abashidze, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Rosja
Dr hab. Nikolai Duchno, Rosyjski Uniwersytet Transportu (MIIT), Rosja
Dr hab. Galina Kuc, prof. uczelni, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Ukraina
Dr. hab. Aleksandr Malko, prof. uczelni, Rosyjska Akdemia Nauk, Saratow, Rosja
Dr hab. Aman Mizanbajew, prof. uczelni, Uniwersytet w Czelabińsku, Rosja
Dr hab. Inna Stecenko, prof. uczelni, Bałtycka Akademia Międzynarodowa, Łotwa
Dr Abderrahman Ibrahim, Uniwersytet w Birzeit University, Palestyna
Doc. Dr Denis Irosznikow, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie, Rosja
Dr Sandra Kaija, prof. uczelni, Uniwersytet Stradynia w Rydze, Łotwa

Lista recenzentów publikacji udostępniana jest nie rzadziej niż raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.

RECENZENCI

Numer 1(6)2020 i 2(6)2020
Płk dr hab. Marek Bodziany, prof. uczelni, (Akademia Wojsk Lądowych)
Dr hab. János Besenyő, prof. uczelni (Uniwersytet Óbuda, Węgry)
Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Doc dr Nina Iszczenko (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)
Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Doc
. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)
Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)

Numer 1(5)2019 i 2(5)2019
Prof. dr hab. Marian Cieślarczyk (Wojskowa Akademia Techniczna)
Dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Agnieszka Filipek, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Dr hab. Wiesław Marud, prof. uczelni (Akademia Sztuki Wojennej)
Dr hab. Grzegorz Pietrek, prof. uczelni (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. uczelni (Politechnika Poznańska)
Doc dr Nina Iszczenka (Akademia Prawa Międzynarodowego, Białoruś)

Doc. dr Ruslan Puzikow (Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja)

Numer 1(4)2018 i 2(4)2018
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Sztuki Wojennej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(3)2017 i 2(3)2017
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jan Rajchel, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(2)2016 i 2(2)2016
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Anna Górajek, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. Uniwersystetu Rzeszowskiego
Dr hab. inż Katarzyna Rymuza, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Piotr Senkus, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humaistycznego w Siedlcach
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

Numer 1(1)2015 i 2(1)2015
Dr hab. Krzysztof Drabik, prof. Akademii Obrony Narodowej
Dr hab. Arkadiusz Juncewicz, prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Dr hab. Jacek Zieliński, prof. Wyższej Szkoły Administracyjno-Społecznej w Warszawie
Doc. dr Aleksiej Gawrilienkow, Uniwersytet w Smoleńsku, Rosja
Doc. dr Ruslan Puzikow, Tambowski Uniwersytet Państwowy, Rosja
Dr hab. Olga Romanovskaya, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Edukacji w Saratovie n. Wołgą, Rosja


WYDAWCA


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach