Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik.

ISSN 2450-5005

Punktacja MNiSW - 20 pkt. zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

Redakcja informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje umieszczone

na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).REDAKCJA

Redaktor naczelna - dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni 
Zastępca redaktor naczelnej - dr Marta Stempień
Zastępca redaktor naczelnej - mgr Damian Jarnicki
Redaktor - prof. ing. Ján Piľa, Ph.D
Redaktor - col. (ret.) dr Zdzisław Śliwa
Redaktor - doc. dr. Audrone Petrauskaite
Redaktor językowy (język polski) - mgr Urszula Piątkowska
Redaktor językowy (język angielski) - mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya
Redaktor językowy (język niemiecki) - dr Adriana Pogoda-Kołodziejak
Redaktor językowy (język rosyjski) - dr Ewa Kozakmgr Aleksiej Pulik
Sekretarz redakcji - mgr Anna Kamińska


RADA NAUKOWA

Prof. Romuald Kalinowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Siedlcach
Prof. Andrzej Misuk, Uniwersytet Warszawski
Płk dr hab. Tomasz Kośmider
, prof. uczelni, Akademia Sztuki Wojennej
Dr hab. Mariusz Kubiak, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr hab. Ewa Marciniak, prof. uczelni, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mirosław Minkina
, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Płk dr hab. Andrzej Pieczywok
, prof. uczelni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dr hab. Zbigniew Sabak, prof. uczelni, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dr hab. Henryk Wyrębek, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Dr Robert Gawłowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Dr hab. Aslan Abashidze, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów, Rosja
Dr hab. Nikolai Duchno, Rosyjski Uniwersytet Transportu (MIIT), Rosja
Dr hab. Galina Kuc, prof. uczelni, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina, Ukraina
Dr. hab. Aleksandr Malko, prof. uczelni, Rosyjska Akdemia Nauk, Saratow, Rosja
Dr hab. Aman Mizanbajew, prof. uczelni, Uniwersytet w Czelabińsku, Rosja
Dr hab. Inna Stecenko, prof. uczelni, Bałtycka Akademia Międzynarodowa, Łotwa
Dr Abder-Rahman Haj Ibrahim, Uniwersytet w Birzeit University, Palestyna
Doc. Dr Denis Irosznikow, Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie, Rosja
Dr Sandra Kaija, prof. uczelni, Uniwersytet Stradynia w Rydze, Łotwa

WYDAWCA

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachlogouph