okłądka 1 2020
De Securitate et Defensione
O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 1(6) 2020

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY

 Wartości bezpieczeństwa podmiotu
Andrzej Glen
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):8–23
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.01

Rola tajnych służb w rozpoznaniu zagrożenia bezpieczeństwa Polski. O efektach działalności wywiadowczej berlińskiej placówki „In 3”
Henryk Ćwięk
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):24–34
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.02

Przyszłe wojny. Zarys problemu
Maciej Marszałek
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):35–49
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.06

Planowanie obronne i cywilne w Polsce – uwarunkowania prawne a proces realizacji
Tadeusz Józef Kęsoń
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):50–74
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.03

Civil Defense in Poland - Transformation Process after 1989, Current State and Modernization Proposals
Marian Kopczewski, Paweł Szmitkowski
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):75–87
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.04

Z problematyki ochrony ludności. Istota ewakuacji w ujęciu powszechnym
Piotr Kolmann
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):88–98
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.05

The Geocultural Conditions of Polish-Israeli Diplomatic Relations
Renata Tarasiuk
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):99–117
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.07

Muzułmański terroryzm w Europie. Radykalizacja poglądów religijnych wśród migrantów z Bliskiego Wschodu
Aldona Maria Piwko
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):118–135
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.08

Między wolnością a bezpieczeństwem – społeczne i prawne skutki zamachów terrorystycznych w Europie początku XXI wieku
Mariusz Sokołowski
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):136–157
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.09

Sytuacja bezpieczeństwa państw Sahelu oraz perspektywy jej rozwoju
Krzysztof Danielewicz
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):158–182
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.10

Struktury KGB na Bliskim Wschodzie w latach 1954-1991. Retrospekcja i jej współczesne implikacje
Leszek Pawlikowicz
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):183–195
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.11

Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych polaków w świetle badań własnych. Implikacje dla bezpieczeństwa narodowego
Dorota Domalewska, Ilona Urych
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):196–221
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.12

Edukacja dla bezpieczeństwa ekologicznego i zasad zrównoważonego rozwoju jako element podnoszenia świadomości społeczeństwa
Izabella Grabowska-Lepczak
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):222–236
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.13

Продовольственная безопасность-фактор геополитической стабильности и устойчивого развития государств
Nina Ishchenko, Jacek Zieliński
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):237–258
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.15

Обеспечение транспортной безопасности уголовно-правовыми средствами: опыт Польши и России
Lyubov Yurievna Larina
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):259–268
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.16

Recenzja monografii Mariusza Antoniego Kamińskiego: Obrona narodowa Republiki Estonii. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019
Grzegorz Kozłowski
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności 2020 1(6):269–273
DOI: https://doi.org/10.34739/dsd.2020.01.14

Zadanie finansowane w ramach umowy 537/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.