okładka
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(5) 2019

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY

Eriks TRELS
Ответственность за оправдание геноцида, преступления против человечества, преступления против
мира и военного преступления в уголовном законе Латвийской Республики
[Odpowiedzialność za uniewinnienie od zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni przeciwko pokojowi i zbrodni wojennych w prawie karnym Republiki Łotewskiej] 


Joanna ZYCH
Rola broni nuklearnej w izraelskiej strategii odstraszania militarnego

Krzysztof ZAŁĘSKI
Broń jądrowa w polityce bezpieczeństwa wybranych państw

Malina KASZUBA
Militaryzacja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i jej możliwe skutki dla bezpieczeństwa globalnego

Inna STECENKO, Andrej ALEKSEJEW
Влияние промышленной политики Латвии на экономику страны [Wpływ polityki przemysłowej Łotwy na gospodarkę kraju]

Beata GAŁEK
NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich

Agata KRZYWDZIŃSKA
Obraz Polski w rosyjskiej telewizji

ElżbietaA KURZĘPA
Zarządzanie bezpieczeństwem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ocena efektywności

Paula TOMASZEWSKA
Chińska inicjatywa pasa i szlaku a ryzyko zadłużenia jej beneficjentów 

Andrejs VILKS, Aldona KIPĀNE
Коррупция – помеха в борьбе против наркотиков [Korupcja przeszkodą w walce z narkotykami] 

Paweł GROMEK
Prolegomena do badań kultury ratownictwa

Radosław BIELAWSKI
Bezpieczeństwo bezzałogowych systemów powietrznych w środowisku zakłóceń

Czesław MARCINKOWSKI
Recenzja monografii Aleksandra B. Szirokorada, Bitwa o Syrię. Od Babilonu do ISIS, Moskwa 2016