okładka 1 2019
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 1(5) 2019

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.
ARTYKUŁY


Mirosław MINKINA
Russia Versus the West

Aleksander GURKIN, Konstantin SKWORTSOW
Obraz Polski we współczesnych rosyjskich środkach komunikacji masowej oraz wśród rosyjskich studentów 

Alieksiej GAWRILENKOW
Lokalne konflikty międzynarodowe w dobie globalizacji a współczesna Rosja 

Leszek PAWLIKOWICZ
Rola samolotów bojowych sił powietrzno-kosmicznych Federacji Rosyjskiej podczas pierwszych trzech tygodni
interwencji wojskowej w Syrii w 2015 roku 


Marta Sara STEMPIEŃ
Naszidy jako element kultury dżihadyzmu. Rola muzyki w propagandzie Państwa Islamskiego 

Tomasz PAWŁUSZKO
Geneza studiów strategicznych jako rdzenia programu badań nad bezpieczeństwem 

Jacek ZIELIŃSKI
Jako zagadnienie: co decyduje, że obywatel czuje się bezpiecznie w swoim państwie 

Anton WASILIEW, Olga WASILIEWA
Etyczne i prawne aspekty robotyki: perspektywa europejska

Mariusz Antoni KAMIŃSKI

Służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze w strukturze organów państwa Republiki Estonii 

Andrii RAZMIETAIEW
International Administration in Donbas: Ways of Implementation on the Basis of Experience of Peacekeeping Processes in the Balkans
and in East Timor


Agnieszka ARAUCZ-BORUC
Przygotowanie młodzieży w Polsce do działania w sytuacji zagrożenia jako element systemu bezpieczeństwa narodowego 

Aleksandra OLENDER
Znaczenie udziału w misjach pokojowych dla pozycji międzynarodowej Polski na przykładzie misji UNIFIL 

Mateusz LEWANDOWSKI
Bezpieczeństwo energetyczne w problematyce bezpieczeństwa narodowego 

Jacek ZIELIŃSKI
Recenzja monografii Władimira Michaiłowicza Syrycha, czerwony terror: kanony biblijne, lecz realizacja plebejska, Moskwa 2018