okładka 24 2018
De Securitate et Defensione
O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(4) 2018

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.


ARTYKUŁY

Galina AWDJENKO, Siergiej DMITRIEW 
Инновации как угроза: неожиданное «прочтение» Шумпетера [Innowacje jako zagrożenie: zaskakująca „interpretacja” Schumpetera]

Eriks TRELS
Ответственность за оправдание терроризма, прославление терроризма и призывы к терроризму в уголовном законе Латвийской Республики [Odpowiedzialność za usprawiedliwianie terroryzmu, wychwalanie terroryzmu oraz nawoływanie do terroryzmu w ustawie karnej Republiki Łotewskiej] 

Denis IROSZNIKOW
Юридическая ответственность как инструмент обеспечения безопасности [Odpowiedzialność prawna jako instrument bezpieczeństwa]

Swietłana NARUTTO
Защита Конституционным Судом РФ Экономического Порядка [Ochrona ładu ekonomicznego przez Sąd Konstytucyjny FR]

Anton WASILIEW, Olga WASILIEWA, Dariusz SZPOPER

«Умные машины» – взов для этики и юриспруденции [„Inteligentne maszyny” – wyzwanie dla etyki i orzecznictwa]

Anna KURKIEWICZ
Technologia władzy a postrzeganie wspólnoty, pytanie o granice bezpieczeństwa 

Grzegorz PIETREK
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na przykładzie Polpharma S.A. w Starogardzie Gdańskim

Renata TARASIUK
Polsko-japońska współpraca wywiadowcza i konsularna dla ratowania życia Żydów w Kownie w czasie II wojny światowej

Damian JARNICKI

Gremium "odpowiedzialności" i "wpływu" - Rada Bezpieczeństwa ONZ w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej 

Faustyna KLOCEK
Mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i regionu Morza Bałtyckiego

Patrycja RUTKOWSKA
Wokół rozważań nad międzynarodowym systemem ochrony dóbr kultury w konfliktach zbrojnych 

Żaneta TOMCZAK
Wychowanie patriotyczne a trudności wychowawcze występujące w przedszkolu  

Mariusz WÓDKA
Odpowiedzialność państwa za bezprawne działania urzędników państwowych, naruszające interes społeczny w świetle
prawa  polskiego a regulacje unijne