okładka 18
De Securitate et Defensione
O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(3)/2017

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.










ARTYKUŁY
Alimżan BEKMAGAMBETOW
Źródła prawa a przedmiot regulacji prawnych: tradycyjne podejścia i dyskusje doktrynalne (na przykładzie analizy arsenału ustawodawczego przeciwdziałania przestępczości)

Sergiej BOLSZAKOW

Wojna hybrydowa a stategia państwa: konceptualizacja pojęć i podejścia

Sergiej NOWIKOW, Rusłan PUZIKOW

Monitoring pedagogiczny przestrzeni internetowej uczniów jako sposób przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa informacyjnego  

Nadieżda NOWOŻYŁOWA

Praktyka i problemy nauczania odbiorców dwujęzycznych 

Rusłan PUZIKOW

Doktryna prawa: koncepcja, etapy ustanowienia i perspektywy rozwoju 

Bigruzi SULEJMANOW

Doktryna prawa: wybrane aspekty metodologiczne 

Aleksander ZACHAROW
Strategia i taktyka regulacji prawnych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i wykorzystywania zasobów naturalnych w warunkach współczesnych globalnych wyzwań ekologicznych dla ludzkości 

Joanna SADŁOWSKA-WRZESIŃSKA
Bezpieczeństwo jako stan umysłu, nie systemu. O potrzebie kształtowania bezpiecznych zachowań w środowisku pracy 

Damian JASIŃSKI

Modernizacja techniczna w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej – wybrane zagadnienia 

Iwona PIERÓG
Rola sił zbrojnych w procesie budowania pokoju – casus Bośni i Hercegowiny 

Łukasz PIONTEK

Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi przez Policję i Straż Graniczną na terytorium RP  

Aleksandra ŚLIWIŃSKA
Zagrożenia dla lotnictwa cywilnego


Abstrakty PL pdf
Abstracts EN pdf