okładka.png
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 1(3) 2017

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.


ARTYKUŁY


Zbigiew Ciekanowski, Henryk Wyrębek
Współczesne technologie informatyczne – szanse i zagrożenia

Antanas Makstutis, Laura Makštutytė
The optimization of human resource: the trends of national security 

Aleksandr Zacharow
Влияние миграционных процессов на природоохранную деятельность

Siergiej Nowikow, Aleksiej Pulik
К вопросу об участии граждан в охране общественного порядка от преступлений совершаемых мигрантами

Bąk Mariusz 
Cechy psa-kandydata do służby w policji w kategorii pies patrolowo-tropiący

Brejdak Paulina 

Bezpieczeństwo podatników w świetle określoności prawa

Kalinowska Danuta 
Edukacja prewencyjna z wykorzystaniem elementów arteterapii realizowana przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie

Krzemińska Agata
 

System opieki nad weteranami w Republice Estońskiej

Liśniewska Helena 
Odzyskiwanie izolowanego personelu, nowy kierunek w siłach zbrojnych RP

Smaga Daniel, Mazurek Marcin 
Specyfika zadań polskiej Policji wobec terroryzmu

Stempień Marta 
Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie "państw dżihadystycznych" w przestrzeni międzynarodowej - studium porównawcze

Wierzbicki Marcin 
Miejsce Policji w życiu społecznym

Timur Andrijewski 
Гибридная война: сущность и базовые стратегии

Zych Joanna 
Izraelska koncepcja uderzenia wyprzedzającego i wojny prewencyjnej