okładka 4
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(2) 2016

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY


Zbigniew Ciekanowski, Henryk Wyrębek
Zarządzanie ryzykiem

Antanas Makštutis
Das Königsberger Gebiet – ein Teil Europas: Probleme und ihre Lösungen

Kinga Kądziołka
Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce

Aleksiej Daszin, Elena Epifanowa
Качество продовольственных товаров как составляющая национальной безопасности: пример России

Ruslan Puzikow
Доктрина общественной безопасности российской федерации: проблемы структурирования

Аleksiej Czepus
Механизм конституционно-правовой ответственности исполнительной власти в европейских странах

Paweł Drzewiecki
Zjawisko przestępczości nieletnich w Polsce

Agnieszka Florczak
Psychologiczne mechanizmy bezpieczeństwa zdrowotnego

Konrad Harasim
Psychospołeczne implikacje bezrobocia

Krystian Kiszka
Przestrzeń pozaziemska obszarem zainteresowania nauk o bezpieczeństwie. Kosmiczny wymiar bezpieczeństwa Polski

Marta Łukawska
Edukacja jako jeden z gwarantów bezpieczeństwa w Polsce

Anastasia Miedwiediewa
Зарубежные традиции государственной миграционной политики как основа опыта построения региональных
центров правовой грамотности для мигрантов

Magdalena Rudnicka
Ogólna charakterystyka Policji jako formacji uzbrojonej i umundurowanej oraz jej wielowymiarowość