Okładka nr 2  De Securitate et Defensione
  O Bezpieczeństwie i Obronności

  Nr 1(2) 2016

  ISSN 2450-5005

  Spis treści
  Pełna wersja pdf

  Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
  autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.ARTYKUŁY


Vladimir Romanov
К вопросу о путях достижения национальной безопасности в условиях глобализации: проблемы теории и практики
в контексте внешней политики России и Польши

Nikita Setov
Security problem in neoclassical realism

Agnieszka Szpak
Bezpieczeństwo żołnierzy. Czy gaz łzawiący i oślepiająca broń laserowa powinny być legalną bronią? Uwagi na tle postępu technologicznego

Jacek Bajorek
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji


Diana Brzezińska
Problematyka regulacji „narzędzi hackerskich” w polskim kodeksie karnym

Anna Czubaj
Miejsce jednostki we współczesnym pojmowaniu bezpieczeństwa

Damian Jarnicki
Mocarstwowe przebudzenie Kremla w możliwych konfiguracjach nowego ładu międzynarodowego


Anna Lasota
Służba kobiet w policji Republiki Słowenii jako przejaw feminizacji formacji policyjnych państw Unii Europejskiej


Joanna Makowska
Rola zarządzania kryzysowego w systemie zarządzania bezpieczeństwem narodowym

Olgier Kos, Hanna Sienkiewicz-Kaya, Sylwia Zakrzewska
Patriotism in the face of modern threats
 
Irina Pikuleva
Sovereign bankruptcy

Aleksiej Pulik
Парламентский контроль как средство обеспечения государственной безопасности на примере России

Aleksandr Sakowskiy
Инструменты региональной экономической политики как метод повышения эффективности государственного управления

Marcin Wawrzyniak
Prywatyzacja sektora bezpieczeństwa militarnego