images/Okładka_nr_2.png
De Securitate et Defensione
O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 2(1) 2015

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdf


Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.


ARTYKUŁY


Marlena Drygiel-Bielińska
Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa

Elena Malko, Svetlana Semikina
Judicial acts and judicial life in modern society

Никита Никифоров
Болонские решения как регулятивы законодательной деятельности стран Балтии: доступность высшего образования

Валерий Никифоров, Никита Никифоров
Основные направления международного сотрудничества в сфере высшего образования

Карина Остапенко
Эмпирическое исследование уровня рефлексивности и гибкости поведения учителей средней школы

Sylwia Daniluk, Edyta Biardzka
Zjawisko terroryzmu jako element kształtujący miejską przestrzeń publiczną

Maria Franczyk

Od bezpieczeństwa do interwencjonizmu

Tomasz Kuć
Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa

Kamil Leśniewski
Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji k.p.k.

Kamil Mazurczak
Anonimowe płatności internetowe w cyberprzestępczości. Istota kryptowaluty Bitcoin

Anna Piskorz
Reakcje państw Zachodu wobec "Arabskiej Wiosny"

Sławomir Wierzbicki
Wojny cybernetyczne jako element niekonwencjonalnej konfrontacji międzypaństwowej.
Pragmatyczna rzeczywistość, nieunikniona przyszłość


Mariusz Wódka
Międzynarodowe organizacje przestępcze – typologia, charakterystyka i zwalczanie