images/okładk.png
De Securitate et Defensione

O Bezpieczeństwie i Obronności

Nr 1(1)/2015

ISSN 2450-5005

Spis treści
Pełna wersja pdfCzasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem
autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu oraz ochronie baz danych.

ARTYKUŁY


Mirosław Minkina
NATO i UE w nowej rzeczywistości po aneksji Krymu

Инна Стеценко, Максим Рапопортc

Анализ влияния неформального образования на уровень безработицы в странахБалтии и Польше

Ewa Charymska
Zabytki i dzieła sztuki, jako przedmioty ochrony

Łukasz Ciołek, Justyna Przychodzień
Ewolucja instytucji koncesji w prawie polskim po 1988 roku

Agnieszka Florczak
Mechanizmy i problemy psychosfery i somatosfery bezpieczeństwa zdrowotnego

Krystian Kiszka
Bezpieczeństwo zapiane w słowach opowieści

Daria Krzewniak
Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych

Olga Niewiada
Katalog zbrodni wojennych w świetle Statutu Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego

Mariusz Pala
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Magdalena Rudnicka
Struktura demograficzna i społeczno-zawodowa mniejszości ukraińskiej w Polsce

Mateusz Zulczyk
Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet

Jadwiga Żuk
Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków

Abstrakty PL
Abstracts ANG

CCBY
Opublikowane teksty dostępne są licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska