VI Międzynarodowa Konferencja Polska-Rosja
nt. "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód"Szanowni Państwo, Z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. Geopolityczny wumiar relacji Rosja-Zachód, organizowanej przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2019 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli międzynarodowego środowiska akademickiego i prezentacja wyników badań z zakresu bezpieczeństwa, problemów politycznych, społecznych i gospodarczych. W tym roku rozszerzamy obszar zainteresowania o relacje Rosji z Zachodem w ich geopolitycznym wymiarze, co sprzyja identyfikacji celów polityki zagranicznej Rosji i przybliża do odpowiedzi na pytanie : kooperacja czy konfrontacja z Zachodem?
Warunkiem uczestnictwa w jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji.


Więcej informacji wraz z elektornicznym formularzem zgłoszenia: https://polskarosja.uph.edu.pl/ 


I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych,
pt. „Rola Polski w NATO i UE.

Zasłużony sukces czy niespełnione oczekiwania?”
Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z kołem Naukowym Doktorantów oraz Fundacją Stratpoints serdecznie zaprasza na I Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Konferencję Kół Naukowych, pt. „Rola Polski w NATO i UE. Zasłużony sukces czy niespełnione oczekiwania?”, która odbędzie się 23-24 maja 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2019 r.
więcej informacji: https://insib.uph.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe-i-seminaria/686-konferencja-kol-naukowych


V Międzynarodowa Konferencja Polska-Rosja
nt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, której tematami przewodnimi były: „Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka”. W tegoroczną, jubileuszową edycję konferencji, której pomysłodawcą i regularnym organizatorem był dotąd Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego włączył się również Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH. Współorganizatorami konferencji były: Państwowy Uniwersytet im. G. R. Dzierżawina w Tambowie, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Transportu w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. G. W. Plechanowa - filia w Briańsku, Uniwersytet Stradynia w Rydze oraz Bałtycka Akademia Międzynarodowa z Rygi.
Po raz czwarty wykład otwierający konferencję wygłosił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce – Jego Ekscelencja Sergey Vadimovich Andreev, któremu towarzyszyła małżonka - Polina Antonovna Andreeva oraz III Sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce - Yury Ponnik.
Patronat honorowy nad tegorocznymi obradami objął, podobnie jak w latach ubiegłych Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski oraz Mazowiecka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Patronami medialnymi tegorocznego wydarzenia były: TVP3 Warszawa, portal internetowy Eastbook, TV Wschód oraz czasopisma naukowe: „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa”, „Secretum” oraz „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”.
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy 2018

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. Wzięło w nim udział wielu przedsiębiorców, działaczy gospodarczych, samorządowców, polityków i naukowców. Patronat nad obradami objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Głównymi organizatorami było Europejskie Centrum Biznesu oraz Miasto Siedlce. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny występował zarówno w roli gospodarza jak i współorganizatora. Temat przewodnim obrad było „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”.

Podczas obrad skoncentrowano się na branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego) jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Odbyła się również w Centrum Kultury i Sztuki uroczysta Gala podczas której wręczono Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018”.
V Międzynarodowa Konferencja Polska-Rosja nt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka

Szanowni Państwo, Z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka, organizowanej przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Konferencja odbędzie się w dniach 25 - 26 października 2018 r.

Celem konferencji jest wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących bezpieczeństwa oraz problemów społecznych i gospodarczych.
Warunkiem uczestnictwa w jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Więcej informacji wraz z elektornicznym formularzem zgłoszenia: https://polskarosja.uph.edu.pl/ 

baner
III Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych NATCON
"WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI"

zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej, trzeciej już odsłonie Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych NATCON "Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności". Nasze czasopismo jest patronem medialnym tego niezwykle interesującego wydarzenia.

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO oraz VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON.

Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom rozwinięcia swoich pasji, zainteresowań i poglądów w środowisku związanym z obronnością i bezpieczeństwem. Wszelkie informacje znajdą Państwo w poniższych linkach.

http://natconference.eu/kola_naukowe 
https://natconference.eu/conf/registerI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 
"ŚWIAT, PAŃSTWO, CZŁOWIEK"
8 czerwca, odbyła się, zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Nauk o Bezpieczeństwie oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Narodowego Konferencja Naukowa „Świat, państwo, człowiek”, w trakcie której Prelegenci mieli okazje do poruszenia i zaprezentowania interesujących zagadnień poświęconych współczesnym przeobrażeniom podmiotowych i przedmiotowych wymiarów ewoluującego bezpieczeństwa, a także do dokonania naukowych prognoz tychże zagadnień w duchu myślenia strategicznego na kolejne dekady XXI wieku.

32116780 379387862580208 3792060598829711360 n35329387 399141410604853 1315599210623533056 o 1

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE – WOJNA I MIGRACJE"
24-25 maja 2018 r.

33436035 1872205876152491 7016624355635363840 n 33642807 1855151294790273 3270289262834089984 n

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
oraz z Radą Naukową i Komitetem Organizacyjnym, a także Siedleckim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
mają zaszczyt zaprosić na

III Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: WOJNA I BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE – WOJNA I MIGRACJE

Celem Konferencji jest przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i procesów migracyjnych w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauko obronności, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskiem wojny i procesów migracyjnych w XXI wieku.

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018 roku

w sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

ul. Stanisława Konarskiego 2


http://www.insib.uph.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe-i-seminaria/585-wojna-i-migracje