• image

O Bezpieczeństwie i Obronności


De Securitate et Defensione

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

ISSN 2450-5005

Punktacja MNiSW - 20 pkt. zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości naukowej oraz integrowanie  środowiska naukowego, akademickiego i eksperckiego.

Kwestie poruszane w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności są poświęcone szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i obronności. Publikowane teksty oscylują wokół opisu i wyjaśnienia wielowątkowości, wieloaspektowości i wielowymiarowości  fenomenu bezpieczeństwa.
             

Celem czasopisma jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów naukowych młodego, jak i bardziej doświadczonego środowiska naukowego. Prace mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny. Nie ograniczamy się do jednej perspektywy opisu, wyjaśnienia i przewidywania, lecz mamy nadzieję, że czasopismo będzie miejscem holistycznego dyskursu naukowego i wymiany poglądów środowiska naukowego związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.


Redakcja  informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje  umieszczone na stronie periodyku
są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).

Odwiedź nas na Facebooku !