• image

O Bezpieczeństwie i Obronności


De Securitate et Defensione

Czasopismo wydawane jest od 2015 roku, jako półrocznik przez Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

ISSN 2450-5005

Punktacja MNiSW - 20 pkt. zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowyc
Naszym celem jest promowanie oryginalnej twórczości naukowej oraz integrowanie  środowiska naukowego, akademickiego i eksperckiego.

Kwestie poruszane w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności są poświęcone szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i obronności. Publikowane teksty oscylują wokół opisu i wyjaśnienia wielowątkowości, wieloaspektowości i wielowymiarowości  fenomenu bezpieczeństwa: od filozofii i historii bezpieczeństwa, przez etykę, socjologię,  antropologię, pedagogikę, politologię, stosunki międzynarodowe, aż do inżynierii bezpieczeństwa.
             

Celem czasopisma jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty i wymiany poglądów naukowych młodego, jak i bardziej doświadczonego
środowiska naukowego. Prace mogą mieć charakter zarówno empiryczny, jak i teoretyczny. Nie ograniczamy się do jednej perspektywy
opisu, wyjaśnienia i przewidywania, lecz mamy nadzieję, że czasopismo będzie miejscem holistycznego dyskursu naukowego
i wymiany poglądów środowiska naukowego związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.


Redakcja  informuje, że czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje
umieszczone na stronie periodyku są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi).

Odwiedź nas na Facebooku !

images/insiblogo.png